Co oferują prywatne licea?

Szkoła średnia to nie przelewki. Nastolatkowie zaczynający w nim naukę znajdują się u progu dorosłego życia. Decyzja związana z odpowiednim wyborem szkoły średniej może rzutować na całe życie(a). Uwzględniając stan polskiej(go) szkolnictwa coraz częściej rodzice decydują się na zapisanie swoich pociech w prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto zastanowić się co proponują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miasta charakteryzują się coraz większym i zróżnicowanym wyborem.

Z czego wynika popularność prywatnych liceów?

Prywatne szkolnictwo ma się w Polsce coraz lepiej. Jest to efektem przynajmniej kilku elementów. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez rząd. Można się także spotkać z twierdzeniem, że poziom nauczania w szkołach publicznych stale spada. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od rządowych dotacji mogą zapewnić sobie na pokonanie tych problemów. Często pomimo panującym(ch) stereotypom(ów) narzucają wysoki poziom nauczania. Nacisk w tego typu liceach kładziony jest przede wszystkim na naukę języków obcych i systematyczny rozwój dziecka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie ma do dyspozycji innowacyjne(ych) pomocy naukowych. Ponadto zespół pedagogiczny(a) składa się doświadczonych wychowawców o dużej wiedzy i otwartym spojrzeniu. Brak ogólnodostępnej rekrutacja(i) powoduje, że ilość uczniów jest ograniczona, co również może nieść z sobą korzystne rezultaty. Dzięki temu, nauczyciel może poświęcić każdemu studentowi więcej czasu na indywidualne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych jest fakt, że są odpłatne. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie opłat. Należy tu jednak wspomnieć, że w wielu szkół(ach) opłacenie czesnego zawiera w sobie różne wyjazdy, wyjścia do kin, muzeów lub teatrów. 

Co oferują prywatne licea

Poprzez rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w oferowanych nastolatkom i ich opiekunom warunkach. Jest to korzystne zjawisko z punktu widzenia zainteresowanych.

Prywatne szkoły przedstawiają się jako instytucje naciskające na dobre relacje międzyludzkie – na pracę grupową a także samodzielną. Dzięki dosyć niewielkim grupom lekcyjnym, uczniowi poświęca się więcej czasu ulepszając jego silne strony i zmniejszając jego słabsze strony. Tego typu podejście daje szansę na pomoc w odnalezieniu zainteresowań oraz predyspozycji młodego człowieka. Wsparcie w rozwoju daje w ostatecznym rozrachunku holistyczne przygotowanie do wejścia w dorosłe życie oraz na rynek pracy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na prowadzenie wszelkiego typu warsztatów, spotkań z inspirującymi ludźmi czy też zajęć praktycznych. Dzięki temu uczeń ma szansę zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także użyteczną. Ponadto wiele placówek dydaktycznych zawiera współpracę z uczelniami wyższymi. Otrzymują dzięki temu wsparcie od wybitnych ekspertów w określonych dyscyplinach.

Na co zwracać uwagę wybierając prywatną szkołę?

Wybierając tego typu liceum przede wszystkim trzeba uwzględniać zainteresowania ucznia, jak również cele, które przed sobą wyznacza. Warto przed podjęciem ostatecznej(go) decyzji spędzić jakiś czas na zastanowieniu się nad przyszłością. Określony i wiedzący czego chce uczeń dzięki odpowiedniemu wsparciu rodziców i pedagogów może osiągnąć więcej. Rekrutacja do prywatnego liceum zaczyna się od kontaktu z sekretariatem, następnie dochodzi do indywidualna(ej) rozmowy rodziców oraz kandydata z przedstawicielstwem placówki. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego najczęściej zapada decyzja o przyjęciu ucznia do kolejnych etapów rekrutacji. Podsumowując – trzeba wiedzieć jakie cele przyświecają szkole i upewnić się, że uzupełniają się z ambicjami ucznia i jego rodziców.